2014. október 30., csütörtök

Le citoyen français Soo Il Lee officiellement accusé par le procureur général de Budapest

Après 2 années et demi d'investigations  en Hongrie et Polynésie française Soo Il Lee a été officiellement accusé par le procureur général de Budapest pour, en outre : violation de la liberté individuelle d'une adulte/enfant, d'un crime de mise en danger d'un enfant mineur, divers faits de violence,  détournement et falsification de  documents public.....
French citizen Soo Il Lee officially accused by Attorney General of Budapest


After two and a half years of police investigation - both in Hungary and French Polynesia, -  Soo Il Lee has officially been accused by the Attorney General of Budapest among others for: violating personal freedom of an adult/child, crime of domestic violence, endangerment of a minor, falsification of official documents…etc.

2013. július 20., szombat

I adore you Mom...Radio interviewhttp://www.youtube.com/watch?v=MWFD0yYzaBc


Válópernek maszkírozott bűnügy.
Crime in Divorce Disguise

Nyíri-Kovács Patrícia és fia Lee Noah két éve tartó pokoljárása Francia Polinéziában. A KlubRádióban Kuncze Gábor beszélgetőpartnere Dr. Nyíri Iván.

Two years ordeal of Patrícia Nyíri-Kovacs and her son Noah Lee in French Polynesia. Gábor Kuncze's talking partner is Dr. Iván Nyíri on KlubRádió-Hungary.

Nyílt levél a Francia Köztársaság Elnökéhez


Francois Hollande Úr                                                Budapest, 2013 június 28
A Francia Köztársaság Elnöke
Párizs, Franciaország


Tisztelt Elnök Úr!

Mint az elzászi Kraus-Pierrek egyenes ági leszármazottja  írok Önnek, akiket több mint kétszáz éve - sebesült francia tisztek bujtatásáért - az akkori megszálló hadsereg  száműzött a birodalom keleti végébe, a magyarországi Kárpátokba. Tisztességes magyar családom azóta is büszke tettére és francia eredetére. Így nem véletlen, hogy apám a 30-as évek elején a Sorbonne jogászhallgatója volt, idősebb lányom Patrícia pedig , - a Francia Állam ösztöndíjával - kitűnő eredménnyel szerzett mester  fokozatot a Párizsi Sciances Po-n és kezdett el dolgozni a Societe Generale-nál Párizsban, majd folytatta nagy tekintélyű pénzintézetüknél Tokyoban illetve New Yorkban. Itt ismerkedett meg francia állampolgárságú, koreai származású, de japán tudatú leendő férjével, Soo IL Lee Úrral.

A házasságból 2009-ben született kisfiúk, Noah Lee és lányom Nyíri-Kovács Patrícia ma foglyok Francia Polinéziában, Bora Bora szigetén. Férje csalta őket oda magyarországi otthonukból fondorlatos módon,  csalások sorozatán keresztül , közokirat hamisítva,  - a hatóságokat is félrevezető - trükkök sorozatának segítségével. Mára,  a Lee úr pénze és helyi kapcsolatai által félrevezetett  polinéziai igazságszolgáltatás is fogolyként kezeli  magyar állampolgárságú lányomat és  magyar-francia állampolgárságú unokámat.  Az egyszerű válópernek tűnő folyamat mögött több bűncselekmény, egy sok millió eurós adócsalás és egy kitűnő anyától elvenni szándékozott kisgyermek sorsa húzódik meg, akiből az apa ráadásul nem tisztességes francia-magyar állampolgárt, hanem valamiféle japán tudatú zavaros identitású felnőttet kíván nevelni.

Amiért, - eddig már minden lehetséges fórumot megjárva ezúttal -  Köztársasági Elnök Urat zavarom levelemmel, az nem más mint a legfelsőbb politikai hatalom segítségének kérése  abban, hogy a Polinéziában joghatósággal egyébként nem rendelkező  és megmagyarázhatatlan bírósági, rendőrségi és ügyészségi események és jogi trükkök sorozatát felvonultató ügy,- Elnöki döntéssel - visszakerülhessen Európába, oda, ahol ennek az ügynek joghatósága van és ahol az igazságszolgáltatás folyamata semmivel sem befolyásolható kivéve a törvények rendelkezéseinek erejével.

Elnök Úr pozitív döntése - kormányának meghirdetett politikájával összhangban - megállíthatja  egy, a  családunkat mára teljesen szétziláló adócsalási trükk sikerre vitelét, életeket ment, továbbá  lehetővé teszi egy ma még csak négy éves kis ember tisztességes európai állampolgárrá fejlődését.
Köszönöm Önnek és munkatársainak az ügyünkre fordított idejét és azt, hogy francia őseim iránti tiszteletből is segítő szándékkal kezeli családi tragédiánkat.

Fogadja Elnök Úr a Francia Köztársaság és személyesen Ön iránt megnyilvánuló nagyrabecsülésem kifejezését

         Dr. Nyíri Iván
 Budapest, Magyarország

Lettre a Francois Hollande, Président de la Republique

Monsieur François Hollande                                                            Budapest,  le 28 juin 2013 
Le Président de la République française
Paris, France

Monsieur le Président respecté,

Je vous écris en tant que descendant direct des Kraus-Pierres de l'Alsace, qui ont été relégués par les armées d'occupation au fond de l'est de l'empire il y a plus de deux cent ans aux Carpates hongrois, car ils avaient caché des officiers français blessés.
Ma famille hongroise est toujours fière de cette action et de ses origines françaises. Ainsi, peut-être il n'est pas dû au hasard, que mon père était étudiant en droit à la Sorbonne au début des années trente et ma fille aînée, Patricia, boursière du Gouvernement Français, suite à ses études à Science Po de Paris avec mention excellente, a commencé à travaillé à votre prestigieuse institution financière, à la Société Générale, d'abord à Paris, puis à New York et Tokyo.

C'est dans le cadre de son travail à New York, qu'elle a rencontré son futur mari Monsieur Soo Il Lee, d'origine coréenne, de culture japonaise et de nationalité française. L'enfant issu de leur mariage, Noah Lee, né en 2009 et ma fille, Patrícia Nyíri-Kovács sont aujourd'hui prisonniers en Polynésie française, sur l'île de Bora Bora.

Son mari les a y affriolés de leur maison hongroise de façon rusée, à travers d'une série de fraude, en falsifiant des documents publiques et à l'aide des trucages trompant les autorités. Aujourd’hui les autorités polynésiennes, trompées par l'argent et le réseau local de Monsieur Lee, considèrent aussi ma fille de nationalité hongroise et mon petit-fils de nationalité franco-hongroise comme prisonniers sur leur territoire.
Derrière le processus qui semble être un divorce simple se cachent plusieurs fraudes, une fraude et evasion fiscale de plusieurs milliers d'euros et le sort d'un enfant qu'on cherche à enlever de son excellente mère et de qui le père souhaite éduquer non pas un citoyen franco-hongrois honnête mais un adulte confus d'une quelconque identité japonaise.

Je me permets de solliciter l'aide du Monsieur le Président de la République avec ma lettre – après avoir fait le tour de tout les forums possibles – afin que cette affaire dans laquelle les juridictions polynésiennes n'ont pas de compétences, puisse faire revenir – par une Décision Présidentielle – en Europe où cette affaire a de la compétence juridictionnelle et où le système et les processus juridiques ne sont strictement pas influençables, et sont fondés sur des mesures et dispositions de la loi.

La décision favorable du Monsieur le Président de la République – en accord avec la politique déclarée de son Gouvernement – est en pouvoir d'arrêter ces manœuvres lésionnaires issues des intentions de la fraude fiscale, qui bouleversent complètement notre famille, et peut sauver plusieurs vies ainsi que peut aider ce petit homme de quatre ans à devenir un citoyen européen honnête.

Je remercie infiniment à vous et à vos collaborateurs le temps consacré à notre affaire, et que vous considérez cette tragédie de famille avec sympathie, par honneur aussi de mes ancêtres français.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de toute ma gratitude et de ma très haute considération, ainsi que l'assurance de mon profond respect vers la République Française.


Dr. Iván Nyíri
Budapest, Hongrie

Court passed its decision

Court passed its decision:

During the court case, "well based" on fraud, falsification of official documents, enforced retention of two Hungarian citizens, all committed by Soo Il Lee, Patri's request to be able to return during Noah's school holidays to their Budapest home for a "visit", was rejected.

In addition she has to pay a compensation of USD 1 625 to Mr. Lee. Equal to her one month's salary.

The moral and psychological annihilation of Patri continues in which the local police takes part as well. She is followed, she is subjected to secret surveillance, she is manipulated, her life is made totally impossible. At a place where they do not belong!

Perhaps she was not exaggerating when she said to a journalist, interviewing her, "... I do not know if we will ever be able to get home alive..."

Just to remind:
"2013, Year of the European Citizen"

2013, - Az európai állampolgárok éve / 2013, - Year of the European Citizens

Pénteken hirdet ítéletet a bíróság Patri kérelmével kapcsolatban. Noah közel két hónapos kis-iskolás vakációjának a felét egyetlen hivatalos és valós otthonukban, Magyarországon szeretnék tölteni. Otthonukban, a vakációt, Magyarországon. Döntés pénteken, esti órákban.


...hogy minimum ennyi magyar gyerekkel "örjönghessenek"! Magyarul! Három hétig!......

Court will pass a decision on Patri's request to be allowed to spend half of the almost two months long pre-school holidays of Noah in their only registered, official home in Budapest, Hungary. The holidays, in their home in Hungary! Decision on Friday in the evening hours.

...so they can have fun for at least three weeks! With Hungarian kids! In Hungarian!.....
A Bíróság döntött:

A csalással és közokirat hamisítással, továbbá két magyar állampolgár erőszakos visszatartásával Soo Il Lee által "kellően megalapozott" kereset során elutasították Patri kényszerből beadott kérését, hogy fiával Noahval - az iskolai vakáció alatt - hazajöhessen, budapesti otthonukba, "látogatóba"!

Továbbá, kártérítésként 375 000 Ft-nak megfelelő összeget kell fizetnie Lee-nek. Egy hónapi keresetét!

Folytatódik Patri morális, pszichés megsemmisítése, melyben most már a helyi rendőrség is részt vesz. Követik, megfigyelik, manipulálják és teljességgel lehetetlenné teszik életét. Ott, ahová sem ő, sem fia nem tartoznak.

Talán nem volt túlzás amikor Patri hónapokkal ezelőtt azt mondta az őt kérdező újságírónak,"....nem tudom, hogy valaha élve hazajutunk-e innen..."

Emlékeztetőül:
"2013 az Európai Állampolgárok Éve"